Přihlásit k newslettru

Přihlásit k odběru newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností MICOS TELCOM s.r.o., IČO: 07506023, se sídlem Háj 365, 798 12 Kralice na Hané (dále jen "MICOS TELCOM") jako správcem osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a elektronického zpravodaje.

Souhlas uděluji na dobu 4 let ode dne odeslání osobních údajů. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména:

  • jméno a příjmení
  • telefon
  • emailová adresa

Beru na vědomí, že:

  • MICOS TELCOM nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
  • zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);
  • MICOS TELCOM zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování;
  • doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem;
  • MICOS TELCOM nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Beru na vědomí, že nemám povinnost osobní údaje poskytnout a jedním z mých práv je svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na elektronickou adresu telcom@micostelcom.cz

Za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) mám právo požadovat od společnosti MICOS TELCOM přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo stížnosti u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.

 

Jsem starší 18 let.

Udělením souhlasu stvrzuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytl jsem je dobrovolně.

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.

Více informací