Reklamační řád

Reklamační řád stanovuje postup uplatnění reklamací kupujícím na dodané produkty nebo služby

Záruční doba

Záruční doba u zboží činí 24 měsíců a začíná běžet dnem následujícím od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, znovu od převzetí nového výrobku.

Podmínky uplatnění záruky

Záruka se nevztahuje na chyby způsobené:

 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s průvodním listem,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v průvodním listu,
 • poškozením přírodními živly, či násilnými útoky třetích osob,
 • poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,
 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba.

Postup vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

Při zadání reklamace je potřeba nejdříve rozlišit, zda chcete reklamovat výrobek nebo dodávku. Dále je třeba vědět číslo Vaší objednávky a typ výrobku, kterých se reklamace týká.

Reklamace výrobku

Pokud dodaný výrobek vykazuje vadu, kontaktujte prosím obchodníka, který Vaši objednávku vyřizoval.

Reklamace dodávky

 • dostal jsem jiný typ výrobku, než který jsem objednal
 • dostal jsem jiné množství výrobku, než které jsem objednal
 • zjistil jsem chybu v dodacím listu nebo ve faktuře

V těchto případech kontaktujte obchodníka, který Vaši objednávku vyřizoval.

 • výrobky byly poškozeny při přepravě

V tomto případě je nutné dodržet postup převzetí zásilky:

Převzetí balíků – nepoškozený obal

V případě, že po převzetí zásilky zjistíte poškození výrobku a jeho obal není poškozený, je nutné, abyste neprodleně kontaktoval Vašeho obchodníka ve společnosti MICOS TELCOM.

Nejpozději do 3 pracovních dnů může obchodník společnosti MICOS TELCOM řešit reklamaci přímo s přepravcem.

Převzetí balíku – poškozený obal

Požádejte přepravce o vypsání škodového zápisu. Převezměte balík a společně s přepravcem zkontrolujte obsah. V případě že není obsah poškozen, můžete zásilky přijmout.

 V případě poškození obsahu postupujte takto:

 • Do přepravního listu, ev. CMR proveďte s řidičem zápis o škodě.  
 • Tento zápis podepište, orazítkujte a kopii dokumentu předejte zpět řidiči.
 • Doporučujeme škodu nafotit.
 • Řidič předá doklady se zápisem o škodě svému přepravci.
 • Pošlete reklamaci s podepsaným přepravním listem, ev. CMR svému obchodníkovi ve společnosti MICOS TELCOM. Přepravní list, ev. CMR musí obsahovat také podpis řidiče!
 • Společnost MICOS TELCOM pak s výše uvedeným dokumentem uplatní škodu u přepravce, kterému byla přeprava zadána.
 • Přepravce bude řešit reklamaci dle svých interních směrnic.

Vždy je nutné, pokud je obsah poškozen, zachovat obalový materiál v té podobě jak byl doručen. V případě že nebude obal dispozici, je obtížné reklamaci kladně posoudit.

V těchto případech kontaktujte vedoucího expedice p. Roman Švancara (+420 604 222 772, roman.svancara@micos.cz) nebo obchodníka, který Vaši objednávku vyřizoval.

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.

Více informací